ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
← Powrót do strony głównej

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Ikonka symbolizująca artykuł

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje? ⇱

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 12097

 1. 2012-07-02 (14:06:48)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:06:54)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 3. 2013-01-06 (17:32:52)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 4. 2013-10-16 (12:36:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 5. 2015-06-26 (07:40:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 6. 2015-10-30 (18:21:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:21:34)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 8. 2016-01-02 (16:45:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-03 (10:02:45)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 10. 2016-04-30 (11:34:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 11. 2017-08-01 (19:41:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip