ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Karta Dużej Rodziny
← Powrót do strony głównej

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Karta Dużej Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2*) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.


_________________________
Art. 37. ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzące go rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-08-09
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 38824

 1. 2014-11-28 (12:00:50)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 2. 2014-11-28 (12:00:58)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 3. 2014-11-28 (12:04:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 4. 2015-01-02 (13:42:13)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 5. 2015-06-25 (14:24:42)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 6. 2015-06-25 (14:42:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 7. 2016-02-28 (12:32:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 8. 2017-07-05 (14:51:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 9. 2017-07-05 (18:23:28)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 10. 2017-07-05 (18:23:36)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 11. 2017-07-31 (09:23:19)
  Opis zdarzenia: zaprzestanie publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 12. 2017-08-09 (10:18:28)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 13. 2017-08-09 (10:18:32)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin10
 14. 2021-01-14 (18:23:31)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: Administrator systemu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip