ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy
← Powrót do strony głównej

Programy

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2023-05-29
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, polega na wsparciu osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z ww. orzeczeniami.

Wsparcie asystenta osobistego polega w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W gminie Lipno projektem objętych zostanie minimum 15 osób,w tym troje dzieci.

Pozyskane na ten cel środki to kwota 162 607 zł. pochodzące z Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-05-29
Dane wprowadził(a): Elżbieta Gazda-Zielony
Odpowiedzialna/y za treść: Elżbieta Gazda-Zielony
Licznik odwiedzin: 115

 1. 2023-05-29 (14:45:32)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Redaktor: Elżbieta Gazda-Zielony
 2. 2023-05-29 (14:46:15)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Redaktor: Elżbieta Gazda-Zielony
 3. 2023-05-29 (14:48:08)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Redaktor: Elżbieta Gazda-Zielony
 4. 2023-06-26 (14:10:50)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 3. – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-11-07
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Elżbieta Gazda-Zielony
Licznik odwiedzin: 1033

 1. 2022-11-07 (14:35:13)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2022-11-07 (14:47:07)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023
  Redaktor: Administrator systemu
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-11-07
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Elżbieta Gazda-Zielony
Licznik odwiedzin: 1033

 1. 2022-11-07 (14:41:19)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2022-11-07 (14:47:11)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023
  Redaktor: Administrator systemu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip